برداشت سی دی رسیدن
منظور سی دی این است که انسان ها برای خروج از تاریکی وضد ارزش ها باید خودشان خواسته داشته باشند زمان وموقع آن هم رسیده باشد.تا موفق شوند وبه هدف ونتیجه درست برسند. متوجه کاری که می کنند باشند به مرحله پختگی ورشد رسیده باشند.به زور نمی شود کسی را تغییر داد.مثال قشنگی که آقای مهندس توی این سی دی اشاره کردند خیلی بهتر می توانیم این مطلب را یاد بگیریم .میوه کال ونرسیده به زور از درخت کنده می شود. ممکن هم هست کسی که در حال چیدن این میوه نرسبده باشد چون وقتش نبوده محکم به شاخه درخت چسبیده وچون باید با فشار  از شاخه جدا کرد باعث آسبب دیدن شخص شود از قبیل شکستن دست وپا وقطع شدن نخاع و... درضمن میوه نرسیده هم قابل خوردن نیست. آبداروشیرین هم نیست.به اندازه کافی رشد نکرده ،طعم آن هم تغییر می کند.ویا برعکس هم می شود اگر به موقع هم چیده نشود این ویژگی ها راهم دارد. پس هرچیزی در هستی حساب وکتاب  وقانون دارد.وباید زمان هم درنظر گرفت.
نکته های مهم سی دی : 
شناخت نور از ظلمت بسیار سخت است.( برای درمان بعضی بیماری ها یا برطرف شدن مشکلات از هر راهی وکوتاه ترین راه ،تبلیغات ماهواره ای و...امکان پذیر نیست.
شکرگزاری در کنگره به این روش باشد که بعد از رهایی  بتواند اطلاعات وعلم کنگره را به دیگران هم انتقال دهد.
از قرآن برای روش  درست زندگی گردن  استفاده کنیم  نه اینکه فقط برای ظاهر قضیه درمراسم های عزاداری و... استفاده کنیم.


تاریخ : یکشنبه 24 تیر 1397 | 10:35 ق.ظ | نویسنده : همسفر فاطمه | نظرات
.: :.