نکته های مهم سی دی

جهان هستی بر مبنای  اضداد بنا شده است. اضداد به عنوان نیروی  مکمل هستند .باد ؛آب ؛ خاک وآتش  چهار عنصر هستند که هستی را بوجودآوردند .نمی توانیم منکر وجود آنها باشیم .(مثال برای تهیه  غذا اگر ادویه جاتی مثل نمک ؛زردچوبه ؛فلفل ودارچین نباشد غذا طعم ندارد.)ویزگی اضداد این است که مثل ستون به هم متصلند .برای هوشیاری وبیداری انسان ها لازم است .زمانی که انسان در جهل ونادانی بیشتر باشد  اضداد بیشتر می شود از فرصت استفاده می کنند .هر چه به طرف ارزش ها حرکت کنیم  از دانایی وعقل و آگاهی بیشتر برخورد باشیم اضداد کم رنگ تر می شوند زمانی که در حال تزکیه وپالایش باشیم نیروهای تخریبی وبازدارنده کاسته می شوند بعضی ها می گویند چرا خداوند شیطان را خلق کرد اگر شیطان نبود  خوب وبد هم معنی نداشت .اگر شب نباشد روز معنا ندارد اگر گرسنگی نباشد سیری ارزش ندارد اگر کینه نباشد عشق بدون معناست و...

خداوند وقتی انسان را آفرید حق اختیار به او داد وفرمود :من دو راه جلو شما قرار میدهم یکی راه ویکی چاه خودتان با خواسته خودتان مسیر زندگیتان را  انتخاب کنید

برای انسان می توان یک مثلث رسم نمود : اول سمت راست انسان نیروهای الهی در حال آموزش هستند

دوم :سمت چب نیروهای شیطانی ؛جن هستند

سوم :شخص ،نفس ؛یا انسان

زندگی بر پایه خواست ،تقدیر وفرمان الهی بنا شده است.

اگر من خواسته مواد مخدر یا خواسته غیر معقول دارم مثل غذایی که برای بدن ضرر دارد استفاده کنم می شود خواست تقدیر من می شود بیماری تاریخ : جمعه 29 تیر 1397 | 01:40 ب.ظ | نویسنده : همسفر فاطمه | نظرات
.: :.