نکته های سی دی باران

اضلاع مثلث درمان اعتیاد به ترتیب :

1-جسم

2-جهان‌بینی

3-روان

روان یعنی خلق‌وخو


وقتی می‌گوییم فلانی عصبانی هست یا فلانی مردم‌آزار است فلانی تو عالم هپروته ،دمدمی‌مزاج ،به هم می‌ریزد می‌خواهد خودش نابود کنه همه این موارد جزء خلق‌وخو می‌شود. روان از چه به وجود می‌آید؟ جسم و جهان‌بینی را روان می‌سازد.اگر شخصی مواد تولیدکننده بدنش مثل دینورفین ،اندورفین،انکفالین خوب کار بکند شخص سرحال  بانشاط و سرحال وقبراق است .واگر کم کار بکند  فرد گوشه گیر ،افسرده وناراحت است .حتی مسئله خودکشی هم بر این اساس می تواند اتفاق بیفتد. فردی که مشکل روانی دارد نمی تواند از زندگی لذت ببرد. بیش از صد وپنجاه نوع بیماری روانی (سایکوسوماتیک )داریم که مربوط می شود به افکار وتفکر منفی که باعث بیماری می شود .

جهان‌بینی را می توان به دو گروه تقسیم کرد.

1-جهان‌بینی معنوی

2-جهان‌بینی مادی

زمان ثابت نیست گذشته ،حال وآینده همه در حال تغییر است.

یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.

امام علی (ع)فرمودند :کسی که به من یک کلمه بیاموزد من بنده او می شوم.

چنگ زدن به ریسمان الهی یعنی چه؟فرامین الهی را اجراکردن

اگر ابر در آسمان باشد یعنی آسمان بارانی است .

اگر خورشید در آسمان باشد یعنی هوا آبی است.

اگرابر پر باری در آسمان باشد نشانه بارندگی برف سنگین است.

کنگره را چگونه می شناسیم ؟براساس خروجی های آن تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1397 | 02:50 ب.ظ | نویسنده : همسفر فاطمه | نظرات
.: :.