·       پیام وادی یازدهم

چشمه‌های جوشان ورودهای خروشان همه به بحر و اقیانوس می‌رسند.

.

آنگاه‌ که روشنایی آبستن تاریکی بود، اهریمن از فرمان سرپیچی کرد.

گویی نقطه‌ای سیاه و تاریک از دل روشنایی‌ها زاده شد و حرکت خود را آرام و خزنده برای تاختن به جهان روشنایی‌ها آغاز کرد. تا ظلمت و تاریکی را گسترش دهد و برتری خود را نسبت به انسان در مقابل قدرت مطلق به اثبات برساندتاریخ : پنجشنبه 4 مرداد 1397 | 02:43 ب.ظ | نویسنده : همسفر فاطمه | نظرات
.: :.