به نام آن که عشق را آفرید.
گزارش  فعالیت لژیون  اول درتاریخ ۸/۸/۹۷ جلسه دوم از دوره چهارم با حضور همسفران سفر اول ودوم با دستور جلسه سی دی کابوس یک 
ودو با استادی کمک راهنمای محترم خانم فاطمه ودبیری همسفر زهرا را س ساعت ۱۹آغاز به کار کرد: 
سلام دوستان فاطمه هستم یک همسفر
خداوند راسپاسگزار وشاکرم که توفیقی به من داد تا درکنار شما عزیزان باشم.خدا راشکر حال من خوب است امیدوارم حال شما هم خوب باشد.آموزش هایی که در لژیون داده می شود دو طرفه است  یعنی هم راهنما از رهجو آموزش می گیرد وهم رهجو از 
راهنما خیلی خوشحالم که می بینم برای خودتان ولژیون ارزش قائل هستی  واهمیت می دهید که حضور داشته باشی اگر کسی بیش از سه جلسه غیبت داشته باشد حتما باید برود مرزبانی جوابگوی غیبتش باشد.اگر احیانا مشکلی برایتان پیش آمد ونمی توانی به
شعبه بیایید از قبل با من هماهنگی کنی حتما یا زنگ بزنی یا پیام دهی ،

نکته دوم اینکه بچه ها یکی از شما به عنوان داوطلب برای رابط بین نشریات انتخاب شود.
خلاصه سی دی این هفته با لژیون ماست یکی از بچه ها  برداشت خود را از سی دی ،یا نکته های مهم سی دی ویا پیامی که آقای مهندس اول سی دی هایشان می خوانند را بنویسد ویک نفر دیگر تایپ کند تا خدمت به همه برسد.
نکته دیگر اینکه disp یک دارو است وبرای بیماری های مختلف استفاده می شود شما حق نداری کم یا زیاد بخوری ،حتما باید طبق فرمایشات آقای مهندس  استفاده شود. 
شرکت در فعالیت های ورزشی در پارک شهدای گمنام برای بچه های نیک آباد وکسانی که به این جا دسترسی دارند الزامی است.اما بچه هایی که از اصفهان واطراف اصفهان هستندو به پارک شهدای شهرداری اصفهان نزدیک ترن حتما  آن جا حضور داشته باشند. 
 اگر مسافران شما غیر از کنگره روش های دیگری را  برای درمان امتحان کردند وموفق نشدند را به صورت مشارکت مکتوب 
بنویسید وتا هفته آینده تحویل دهید.
نکته آخر اینکه بچه هایی که خدمت نمی کنند یا مشارکت ندارند حالشان هم خوب نمی شود.روز پنج شنبه من  خودم مهماندار بودم وقتی خواستم اسم بچه ها را برای مشارکت بنویسم یچه های لژیون خودمون قبول نکردند وبعد حالشان بد شد وپشیمان بودند 
که چرا مشارکت نکردیم. هرکاری ،هرخدمتی که می کنید به من نمی کنید به خودتان کمک می کنید وحس وحال خودتان خوب می شود.

بعد از آن همسفر زهرا دبیر جلسه خلاصه جلسه قبل را خواندند.وهمسفران ملیحه ،الهه ،زهرا درمورد دستور جلسه مشارکت کردند.
مشارکت همسفر ملیحه : سلام دوستان ملیحه هستم یک همسفر بدن ما مثل کره زمین یک سپری مثل لایه ازون به نام هاله انسان دارد که از بدن مواظبت می کند.لایه ازون با رفتن به سوی ضد ارزش ها خراب می شود کسی که گوش شنوا ندارد نمی تواند
صدای انسان را بشنود دوری از ضد ارزش ها می توانیم حس خوبی داشته باشیم جهان بینی را قوی کنیم ،بهترین باشیم 
دست یاری دهیم ودر آخر کابوس ها را ازبین ببریم.
مشارکت همسفر زهرا: کابوس اکثرا مربوط به سفر اولی هاست. لایه اوزون آسیب دیده شده است. با درمان جسم وبالابردن جهان بینی  وآموزش  این مشکل حل می شود.
مشارکت همسفر الهه: اول سی دی می گوید خوردن داروی اتی باید از طریق زبان جذب شود.نباید با مایعات دیگر از قبیل آب
میوه و...  مخلوط شود. چون اثر گذار نیست.دور زمین لایه ازون است که از زمین نگهداری می کند مثلا نمی گذارد شهاب سنگ ها ،اشعه ماوراء بنفش و... به آن آسیب می زنیم .اما ما انسان ها با بعضی از کارهایمان  به این لایه تخریب می زنیم.درون انسان لایه ای وجود دارد.که ما خودمان متوجه نمی شویم وبا ضد ارزش ها ومصرف مواد مخدر تخریب بالایی می زنیم  تخریب تریاک نسبت به مواد های دیگر کمتر است. سوراخ شدن هاله انسان مثل این است که دیوار های ورودی منزل سوراخ سوراخ باشد ورود حشرات ، حیوانات وکسانی که می خواهند آسیب برسانند بیشتر است.چون خودمان با این کار اجازه ورود داده ایم. درمورد کابوس وقتی شخصی خواب می بیند که با  آهنی روی سر کسی میزند شخص دوباره زنده می شود ولی در بیداری شخص با اولین ضربه  احتمال مردنش هست.کسانی که مصرف شیشه دارند وبچه خود رامی کشند فرمانروای جسم خود نیستند مواد فرمانروایی می کند. 

خلاصه سخنان استاد: 
سلام دوستان فاطمه هستم یک همسفر
کابوس یعنی چه ؟ همسفران همه گفتند یعنی خواب ترسناک ووحشتناک ،خوابی که آشفتگی در درون بوجود می آید خوابی که همراه با ترس ولرز باشد.
بله درست است ما چند نوع خواب داریم .نمی توانیم هر خوابی را به نام کابوس بدانیم. چرا که شاید کسی در عمرش یک بار کابوس ببیند ،شاید هم در مواقع ترس ویا موقعیت ها  شرایطی که در آن قرار داردباشد.هرزگاهی ذهن ما درگیر موضوعی است بعد  کابوس می بینیم.ولی در هر شرایط  علت کابوس  ها خودمان هستیم.
سوال آیا کابوس وذهنی که درگیر موضوعات منفی گرا هست را می توان با قرص ودارو ویا ورد ودعا حل کرد؟ 
جواب : خیر 
چون باید از درون و ریشه  مشکل حل شود.  شاید در ظاهر مدتی کابوس نبیند ولی چون مشکل در صور پنهان وجود دارد باید دیدگاه وجهان بینی  تغییر کند. مصرف دارو برای حل این مشکل مثل این می ماند که اتاقی جارو شود و آشغال ها ی آن زیر فرش بماند.افکار منفی بیشتر درما همسفران ومسافران با مصرف مواد باعث کابوس می شود بزرگترین دشمن خودمان جهل و نادانی خودمان است. باید دانایی بالا باشد از ضد ارزش ها دوری کنیم ،زود بهم نریزیم که ذهنمان درگیر مسائل  مختلف باشد مثلا مادر مورد سیاست   در کنگره بحثی کنیم چون اگر  دراین مورد با اعضا ءگفت وگو باشد  هر کدام یک نظری دارند ذهن درگیر می شود. ازهمدگیر دلخور می شویم و باعث می شود انرژی از دست بدهیم آرامش پیدا نمی کنیم موضوع هایی که ربطی به ما ندارد درآن مورد حرفی نزنیم حواسمان به مشکلات خودمان باشد ذهن ،روح نفس وحس وعقل را با افکار منفی درگیر نکنیم هاله انسان شبیه تخم مرغ است. . که مانند سپر از بدن دفاع می کند به شرطی این هاله سالم است که در راه مستقیم حرکت کنیم قوانین الهی را رعایت کنیم. فرمانده جسم خود باشیم .من همسفر می توانم با ضد ارزش هایی از قبیل غیبت ،دروغ ،تجسس ،تهمت وقضاوت دیگران برای خود جهنمی درست کنم وحال بد داشته باشم ویا اینکه با رعایت کردن بهشت را لمس کنم. نتیجه ای که از این دستور جلسه میتوان گرفت این است که تمام مشکلاتی که از قبیل بیماری های جسمی والخصوص بیماری های روانی مربوط  می شود به صور پنهان انسان که فقط با تزکیه وپالایش یعنی دوری از ضد ارزش ها ورفتن به سمت ارزش وقرار گرفتن در صراط مستقیم درمان دارد.

موضوع هفته آینده: سی دی اعتمادتاریخ : شنبه 12 آبان 1397 | 05:14 ب.ظ | نویسنده : همسفر فاطمه | نظرات
.: :.