به نام آن که جان را آفرید
خلاصه گزارش لژیون اول با حضور همسفران سفر اول ودوم به استادی کمک راهنما همسفر فاطمه ودبیری همسفر زهرا با
دستور جلسه سی دی منیت در تاریخ ۲۲/۸/۹۷ راس ساعت ۱۹آغاز به کارکرد: 
ابتداخانم فاطمه نکات مهمی که در مورد حرمت ها وقوانین کنگره باید رعایت شود توضیحاتی دادند، وبعد از آن با آمدن دوتازه
وارد به لژیون درمورد روش کنگره وروش های ترک دیگر در انجیوها نکاتی را بیان کردند.وبعد از آن خانم فاطمه از بچه ها 
خواستند که درمورد سی دی منیت مشارکت داشته باشند: 

همسفر ملیحه: شخصی که در یک جمع بر اساس توانایی ومهارتی مورد تشویق قرار می گیرد اگر منیت وقیاس در درونش بوجودآید خودش رابا دیگران مقایسه می کند اما اگر از سطح دانایی بالایی برخوردار باشد هیچ وقت این احساس در او بوجود 
نمی آید.
همسفرزهرا: منیت از قیاس بوجود می آید وباعث می شود که خودمان وزندگیمان را با دیگران مقایسه کنیم.
همسفر الهه: منیت از جایی آغاز می گردد که شخص جایگاه خود را بالاتر ازچیزی که هست تصور کند ووقتی در یک زمینه ای توانا یی ومهارتی  به دست می آورد ودرجمع مورد تشویق قرار می گیرد. دردرون خود احساس لذت و انرژی خاص می کندودراین میان قیاس هم صورت می گیرد.منیت از مثلث جهات برگرفته می شود.
خلاصه سخنان استاد: سلام دوستان فاطمه هستم یک همسفر
سی دی منیت یکی از سی دی هایی است که اکثرما همسفران دچار آن هستیم وخودمان متوجه نیستیم چون از نظردانایی خیلی 
ضعیف هستیم ونیاز به آموزش داریم.برای اینکه بدانیم منیت چگونه صورت می گیرد،  اول باید تعریف آن را بدانیم ریشه یابی 
 کنیم.  منیت مرحله به مرحله صورت می گیرد. دریک مرحله ودر یک زمان کوتاه انجام پذیر نیست، شرایط خواست خودش 
رادارد.همان طور که بچه ها گفتند وخودتا ن از سی دی گوش دادیند. تعریف منیت این است که جایگاه  خودم را بالاتر از 
آن چه هست تصور کنم ،مثلا من در کلاس ودرفلان درس نمره ۱۵می گیرم ولی جایگاه خودم را دررده بیست میدانم  ،یا ازنظر تحصیلات مدرک من دیپلم است از دیگران توقع دارم که در حد یک لیسانس به من احترام بگذارند. جزو صور پنهان است ودرظاهر نمی توان گفت که چه کسی منیت دارد.چون قضاوت کردن ونظر دادن روی دیگران اصلا درست نیست.باید حواسمان ودوربینمان روی خودمان باشد.منیت جزو یکی از اضلاع مثلث جهالت است . ضلع مقابل مثلث جهالت مثلث دانایی است برای این که این  احساس دردرون مان اتفاق نیفتد باید با آموزش وبالابردن دانایی بتوانیم با این قضیه کنار بیایم. آغاز شروع منیت با حرکت کردن درهستی صورت می گیرد واین اولین پله واولین قدم برای بوجود آمدن منیت است .البته بستگی دارد که شخصی از نظر ظرفیت ودانایی بالایی برخوردار باشد که دربرابر تشویق دیگران ازکاریی یا هنری که بروز میدهد اصلا هیچ گونه احساسی سراغش نمی رود. پس کسی که استعداد وپیشرفتی در درس هنر ،بدست آوردن مقام ورتبه  بدست آورده حرفی برای گفتن دارد.کسی که  هیچ توانایی ندارد نمی تواند منیت هم داشته باشد.اصولا منیت از قیاس سرچشمه می گیرد.مثلا رهجویی که وارد لژبون می شود اگر از نظر سطح سواد بالاتر از راهنمایش باشد
جایگاه خودش را  بالاتر از راهنمایش می داند ونمی تواند آموزش بگیرد.یعنی قیاس صورت می گیرد.احساسی دردروتش بوجود می آید که من توی این لژیونی بنشینم که کمک راهنمایم از نظر سواد پایین تر از سواد من است وهمین احساس باعث عدم آموزش وحتی رفتن از کنگره شود. درزندگی مشترک هم می تواند این قضیه صادق باشد واثرخود را می گذارد مثلا شوهر من اگر خیلی از من تعریف کند وبگوید من زندگیم رامدیون تلاش وکوشش تو می دانم تو با فکر درستت به من آموزش دادید و...امکان دارد خودم رابگیرم ،مقایسه انجام شود.   وبواش یواش دیگر حرف شنوی از او نداشته باشم وظیفه خودم را آن طور که باید انجام ندهم. چون با یک تعریف خودم را  می گیرم  وخیلی از مسائل دیگر اتفاق می افتد. ویا مثلا اگر فرزندانمان یک چیزی به ما گفتند اگرجمله آن ها باعث نفرت وکینه وخشم شود یعنی اینکه من منیت دارم چرا با من اینگونه صحبت کرد.من مادرم نباید صحبت ها رابشنوم .یعنی جایگاه من بالاتر ازجایگاه فرزندانم هست.البته بهم ریختگی وناراحت شدن  امری طبیعی است.ولی  اگر قضیه  ادامه دارشود مشکل بوجود می آید.درچاکراه خورشیدی انسان اثر می گذارد.چاکراه خورشیدی  به اندازه  چهار بند انگشت بالای ناف قرار دارد .کسانی که مشکلی در این چاکره دارند نمی توانند ازرنگ زرد خورشبد ،یا خوشه های گندم وگل آفتاب گردان لذت ببرند. منیت باعث عدم ارتباط با دیگران می شود. همه جا نمی تواند برود .چون نمی خواهد قبول کند که دیگران شاید در یک سری مسائل دیگر از بهتر هستند. برای ورود به کنگره وجذب شد ن ،ماندن وبه درمان رسیدن این است که همان ابتدا به رهجو می گویند هرچه دارید باید قبل از ورود به کنگره بابد پشت دربگذارید وواردشوید.  ،مقام ،تحصیلات ،مدرک وشغل درگرفتن آموزش تاثیری ندارد.آموزش های کنگره ربطی به سواد بیرون ندارد. چون اگرتاثیر داشت طرف مصرف کننده نمی شد.یک مثال دیگر درمورد رهجو با رهجوهای دیگر مثلا رهجویی خوب سی دی راتوضیح میدهد یا خوب می نویسد ومشارکت هایش عالی است ومورد تشویق کمک راهنما قرار می گیرد.اگر داناییش پایین باشد با یک تشویق دیگر خودش رامی گیرد ودیگر نمی تواند با رهجوهای دیگر مثل قبل ارتباط داشته .برای دادن امتحان تلاش نمی کند چون خودش رایک رهجوی موفق می داند. واین احساس باعث شکستش می شود.چون شاید دریک کار استعداد داشته است ودردیگرکارها اینگونه نبوده است. مثلا یک رهجو شاید خیلی خوب مشرکت کند ولی درنوشتن خیلی ضعیف باشد.یا مرتب به کنگره می آید ولی اصلا حرمت ها وقوانین رارعایت نمی کند. پس نمی تواند خودش رابگیرد چون همیشه حضور دارد ومورد تشویق قرار می گیرد از همه اعضا بهتر است.
درآخر جلسه کمک راهنما از تجربه خودشان که منیت باعث شده بود که در امتحان کمک راهنمایی سال قبل قبول نشود نکاتی را گفتند.که من یک بار کمک راهنمایم نتوانستند در شعبه حضور داشته باشند وچون من سفر دونی بودم به من گفتند که در غیاب ایشان به عنوان استاد جلسه جای ایشان بشینم وجلسه رااداره کنم. این  امر باعث شد  که من خودم را بگیرم .وقیاس صورت گرفت با خود می گفتم حتما من  ازنظر آموزش گرفتن بهتر از هم لژیونی هایم هستم که این مسئولیت را به من واگذارنکرده است. این اتفاق ناگوار اما آموزش پذیر باعث شد دیگر میلی به خواندن ونوشتن ومطالعه نداشته باشم  چون خودم را درحد یک کمک راهنما با سواد میدانستم ووقتی قبول نشدم واز این قضیه ناراحت بودم ، راهنمایم به من گفتند حست راتغییر بده وروی 
منیتت کارکن .نتیجه ای که از این سی دی می توان گرفت.منیت باعث عدم آموزش می شود. انسان رازمین گیر می کند .در جزوه جهان بینی هم به این قضیه پرداخته شده است. 
جلسه با دعای یکی از تازه واردین به اتمام رسید.
دستور جلسه هفته آینده : سی دی سروقت 
نگارش : همسفر الهه 
تابپ : همسفر فاطمه تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 05:43 ب.ظ | نویسنده : همسفر فاطمه | نظرات
.: :.